Project Bornsche Maten - Baars Topkeukens
Loader

Project Bornsche Maten

Het plangebied ligt in het zuidoosten van de gemeente Borne. Gelegen tussen de Rondweg, de gemeentegrens met Hengelo en het Park Oud Borne is de Bornsche Maten een nieuwe woonwijk met ongeveer 2.300 nieuwbouwwoningen. Baars Topkeukens heeft in de wijken Avondroodvlinder en Esch verschillende projecten gerealiseerd.